Обшивка на тавански помещения

Проектирани за Вашата безопасност и комфорт

Предимства на системата за обшивка на тавански помещения Norgips:

 • бърз монтаж
 • пожарна безопасност
 • акустичен комфорт
 • безопасност на употреба
 • дълготрайност
 • висока естетика
 • малко тегло

Как да изберете правилните елементи за обшивка на тавански помещения и да изчислите разходите

Когато изпълняваме строителен проект, искаме да използваме доказани решения, които да отговарят на изискванията на инвеститора и законовите разпоредби във връзка с използването на помещенията.Специален случай са таванските помещения за търговски цели, предназначени за жилищни или офис помещения, където трябва да се спазват специфични изисквания за пожарна безопасност (EI 30/EI 60) Акустичният комфорт в помещението също е важен фактор Голямо предимство е възможността за свободно оформяне на пространството, благодарение на гипсокартонените плоскости. Това дава възможност за създаване на (оригинални) помещения, съчетаващи скосявания, тавани и стени, при спазване на най-високите технически изисквания.

Ето защо, решенията за таванските помещения NORGIPS на носеща конструкция с обшивка от гипсокартонени плоскости притежават съответните технически параметри, като например клас на огнеустойчивост (до EI/REI 60), а дебелината може да бъде свободно регулирана (от 28 cm до 300 сm), съответната носимоспособност и др.По-долу е представен селектор, който Ви позволява да изберете подходящото решение за Вашите изисквания.

Етапи на монтаж

Етапи на изпълнение на конструкция и обшивка на таванско помещение върху профили CD 60 и окачвачи тип ES или плоски окачвачи тип L с единична облицовка.
(Определяне на елементите на конструкцията, включително монтажа на окачвачи)

1 1

Определяне на линията на конструкцията на таванското помещение

Първата дейност е да се определи линията на конструкцията на таванското помещение. Това може да стане с помощта на лазерен нивелир. Отбелязваме позицията на обшивката върху фронтона и стената на таванското помещение.

Определяне на линията на конструкцията на таванското помещение
Залепваме уплътнителна лента под профилите UD 30.

Под профилите UD 30 се залепва уплътнителна лента, която значително подобрява звукоизолацията на обшивката.

Залепваме уплътнителна лента под профилите UD 30.
Монтаж на профили UD 30.

Поставяме профилите на желаното място и ги закрепваме към стените с дюбели или винтове, разположени на разстояние 80 cm един от друг.

Монтаж на профили UD 30.
Определяне на мястото за монтиране на окачвачи тип ES или плоски тип L - гипсокартонените плоскости се монтират успоредно на гредите.

След това върху гредите и яките маркираме местата за монтаж на окачвачите тип ES или плоските окачвачи тип L. Максималното разстояние между окачвачите не трябва да надвишава 50 cm, ако възнамеряваме да монтираме плоскостите перпендикулярно на конструкцията от CD 60 профили.

Определяне на мястото за монтиране на окачвачи тип ES или плоски тип L - гипсокартонените плоскости се монтират успоредно на гредите.
Определяне на мястото за монтиране на окачвачи тип ES или плоски тип L - гипсокартонените плоскости се монтират перпендикуляярно на гредите.

Когато гипсокартонените плоскости се монтират успоредно, това разстояние не трябва да надвишава 40 cm.

Определяне на мястото за монтиране на окачвачи тип ES или плоски тип L - гипсокартонените плоскости се монтират перпендикуляярно на гредите.
Определяне на мястото за монтиране на окачвачи тип ES или плоски тип L

Крайните окачвачи могат да бъдат отдалечени от стените на максимум 50 cm от стените.

Определяне на мястото за монтиране на окачвачи тип ES или плоски тип L
Правила за избор на окачвачите

Видът и типът на окачвачите, които трябва да се използват, зависи от височината, на която трябва да се понижи таванското помещение спрямо покривната конструкция.

В таблицата по-долу са посочени максималните разстояния, на които конструкцията на таванското помещение може да се отдалечи от покривната конструкция с помощта на конкретните окачвачи.

Тип и вид на окачвача

Плосък L - 180

Плосък L - 270

Плосък L - 350

ES plus 60/60

ES plus 60/120

ES 60/75

ES 60/125

Макс. Разстояние от покривната конструкция до конструкцията на таванското помещение

15 cm

20 cm

30 cm

6 см

120 cm

6 cm

12 cm

Правила за избор на окачвачите
Монтаж на окачвачите тип ES или ES plus

На определените места завинтваме окачвачите ES или окачвачите ES Plus отпред на гредите с помощта на два винта за дърво мин. ɸ 3,5 mm х 35 mm. Дължината на рамото на окачвача варира от 60 до 125 mm.

Монтаж на окачвачите тип ES или ES plus
Монтаж на окачвачи тип L (гъба)

Когато монтажът се реализира с плоски окачвачи тип L, т.нар. окачвачи тип "гъба", те се завинтват на определените места отстрани на гредите с два винта за дърво с размери мин. ɸ 3,5 mm x 35 mm. Тези окачвачи трябва да бъдат завинтени точно в съответствие с маркираната монтажна равнина. С помощта на плоски окачвачи L-350 можем да снижим конструкцията до 30 cm и да я запълним с допълнителен слой изолационен материал.

Монтаж на окачвачи тип L (гъба)
Монтаж на минерална вата

Топлоизолацията полагаме между елементите на покривната конструкция и в пространството между покривната конструкция и бъдещата конструкция на таванското помещение. Слоестото полагане на топлоизолацията увеличава топлоизолацията на покрива и значително намалява загубите на топлина чрез топлинните мостове, образувани върху гредите и другите елементи на дървената конструкция.

Монтаж на минерална вата
Монтаж на профилите CD 60 към окачвачите ES

Конструкцията се изработва от профили CD 60 Ако се използват окачвачи ES, профилите CD 60 се поставят между раменете на окачвача и се вкарват в профилите UD 30.

След като профилите са нивелирани, те се свързват към рамената на окачвачите с помощта на самопробивни винтове за ламарина с размери ɸ 3,5 mm x 9,5 mm. Завинтваме ги по 2 бр. от всяка страна на съединението. В нашата конструкция ще завинтваме гипсокартонените плоскости перпендикулярно на профилите, поради което разстоянието между профилите CD 60 няма да надвишава 50 cm.

Монтаж на профилите CD 60 към окачвачите ES
Монтаж на профили CD 60 към окачвачи тип L

Ако се използват плоски окачвачи тип L, наричани „гъби“, профилите CD 60 се поставят между раменете на окачвача и се вкарват в профилите UD 30.

Монтаж на профили CD 60 към окачвачи тип L
Удължаване на профили CD 60

Профилите CD 60 могат да се удължават с помощта на надлъжни съединители. Вкарайте надлъжния съединител в краищата на съединяваните профили, а след това ги свържете с помощта на самопробивни винтове за ламарина ɸ 3,5 mm x 9,5 mm. Завинтваме ги по 2 бр. от всяка страна на съединяваните профили. Ако се удължават профили в съседни редове, тогава точките на съединяване трябва да са отместени една от друга с мин. 100 cm.

Удължаване на профили CD 60
Montaż profilu Flex

В точката, където равнината на скосяването на конструкцията се среща с хоризонталната равнина, крайните профили се поставят един до друг. Тук се монтира профилът Flex, който втвърдява това съединение и предотвратява появата на пукнатини в контакта между двете повърхности. Монтажно поставяме профила помощта на самопробивни винтове за ламарина с размери ɸ 3,5 mm x 9,5 mm, а след това ги завинтваме в момента на монтажа на плоскостта.

Montaż profilu Flex
Монтаж на пароизолационно фолио

След нивелиране на конструкцията полагаме пароизолацията, като фолиото се залепва към профилите с помощта на двустранно лепяща лента. Съединенията на фолиото се уплътнява със съответните ленти.

Монтаж на пароизолационно фолио
Монтаж на гипсокартонени плоскости - подреждане на плоскостите

Изрязваме гипсокартонените плоскости до точния размер.Минималната дебелина на плоскостите, монтирани в таванското помещение, е 12,5 mm. Плоскостите се завинтват перпендикулярно на профилите, така че по-късите им краища да опират в профилите.Те могат да се завинтват само към профилите CD 60 и профилите Flex.

Плоскостите в съседната ивица трябва да се монтират така, че съединенията между късите краища да са изместени с мин.

40 cm.

 

Монтаж на гипсокартонени плоскости - подреждане на плоскостите
Монтаж на гипсокартонени плоскости - скосяване на по-късите ръбове на плоскостите

Късите ръбове на допиращите се гипсокартонени плоскости трябва да бъдат скосени под ъгъл от около 45° на 2/3 от дебелината на плоскостта.

Монтаж на гипсокартонени плоскости - скосяване на по-късите ръбове на плоскостите
Монтаж на гипсокартонени плоскости - разстояния и видове винтове за ламарина

Максималното отстояние между винтовете за ламарина не трябва да надвишава 17 cm, а дължината им трябва да е с 10 mm по-голяма от общата дебелина на завинтваните плоскости. За гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5 mm използваме винтове за ламарина ɸ 3,5 mm x 25 mm.

Монтаж на гипсокартонени плоскости - разстояния и видове винтове за ламарина
Шпакловка на плоски фуги от гипсокартон Q1 ниво - нанасяне на конструктивна шпакловъчва смес

На ъединенията на плоскостите полагаме конструктивна шпакловъчна смес Norgips на ширина около 10 cm. След изсъхване, отново шпакловаме фугите и местата на завинтване на плоскостите с винтове за ламарина.

След това нанасяме последен слой финишна шпакловка Norgips върху фугите на плоскостите с ширина около 20-25 cm и върху местата на завинтване.След изсъхване шлифоваме излишната шпакловка, за да получим равномерна и гладка повърхност.

Шпакловка на плоски фуги от гипсокартон Q1 ниво - нанасяне на конструктивна шпакловъчва смес
Шпакловане на ниво Q1на плоските фуги на гипсокартонените плоскости - вграждане на армираща лента

След това се вгражда армиращата лента от хартия или фибростъкло.

Шпакловане на ниво Q1на плоските фуги на гипсокартонените плоскости - вграждане на армираща лента
Шпакловка на плоските съединения на гипсокартонени плоскости на ниво Q1 - нанасяме втори слой с конструктивна шпакловъчва смес и шпакловаме местата на завинтване.

След изсъхване, отново шпакловаме фугите и местата на завинтване на плоскостите с винтове за ламарина.

Шпакловка на плоските съединения на гипсокартонени плоскости на ниво Q1 - нанасяме втори слой с конструктивна шпакловъчва смес и шпакловаме местата на завинтване.
Шпакловане на ниво Q1на скосените съединения на гипсокартонените плоскости - грундиране

Скосените съединения се навлажняват с вода и се запълват с конструктивна шпакловъчна смес Norgips.

Шпакловане на ниво Q1на скосените съединения на гипсокартонените плоскости - грундиране
Шпакловане на ниво Q1 на скосените съединения на гипсокартонени плоскости - нанасяне на втори слой конструктивна шпакловъчна смес и вграждане на армираща лента

След изсъхване, нанасяме още един слой от шпакловката, а след това вграждаме хартиена или стъклофибърна лента.

Шпакловане на ниво Q1 на скосените съединения на гипсокартонени плоскости - нанасяне на втори слой конструктивна шпакловъчна смес и вграждане на армираща лента
Шпакловка на ниво Q1 на скосени съединения на гипсокартонени плоскости - нанасяне на конструктивна шпакловъчва смес

По този начин получаваме конструктивен слой шпакловка, определена като ниво на шпакловка Q1.

Шпакловка на ниво Q1 на скосени съединения на гипсокартонени плоскости - нанасяне на конструктивна шпакловъчва смес
Шпакловка на ниво Q2 на съединенията на гипсокартонени плоскости - нанасяме втори слой с финишна шпакловъчва смес и шпакловаме местата на завинтване.

Това ниво, наречено Q2, се определя като стандартно, тъй като отговаря на най-често срещаните естетически изисквания за повърхности, изпълнявани с гипсокартонени плоскости.

Шпакловка на ниво Q2 на съединенията на гипсокартонени плоскости - нанасяме втори слой с финишна шпакловъчва смес и шпакловаме местата на завинтване.
Шпакловка на ниво Q3 на повърхността на гипсокартонени плоскости - нанасяме на цялата повърхност тънък слой финишна шпакловъчва смес

За да се получи напълно равномерна повърхност, върху цялата повърхност на плоскостите се нанася тънък слой финишна шпакловъчна смес Norgips. След изсъхване повърхността се шлайфа, за да получите равномерна и гладка повърхност. Това ниво на шпакловка се нарича Q3.

Шпакловка на ниво Q3 на повърхността на гипсокартонени плоскости - нанасяме на цялата повърхност тънък слой финишна шпакловъчва смес
Краен ефект

С помощта на технологията Norgips можем лесно и бързо да изградим обшивки на тавански помещения, чиито гладки и естетични повърхности притежават висока звукоизолация и осигуряват пожарна безопасност.

Краен ефект
NORGIPS подпокривна обшивка на CD60-профил и директен окачвач тип ES или анкерен окачвач, с единичен слой от гипсокартонени плоскости
NORGIPS съвети: изграждане на стена с чупка използвайки универсален профил NORGIPS FLEX
NORGIPS съвети: монтаж на подпокривен отвор/люк
NORGIPS съвети: пожарозащитна обшивка на дървена подпокривна конструкция
NORGIPS S GKB 12,5 мм тип A
Стандартна гипсокартонена плоскост
NORGIPS S GKF 12,5 мм тип DF
Огнеустойчива гипсокартонена плоскост
NORGIPS S GKF 15 мм тип DF
Огнеустойчива гипсокартонена плоскост
NORGIPS S GKBI 12,5 мм тип Н2
Импрегнирана плоскост с повишена устойчивост на влага
NORGIPS S GKFI 12,5 mm тип DFH2
Огнеустойчива гипсокартонена плоскост, импрегнирана
Самонарезни винтове NORGIPS 3,5 x 25 мм
Фосфатирани самонарезни винтове за фиксиране на гипсокартонени плоскости към стоманени пр…
Самонарезни винтове NORGIPS 3,5 x 35 мм
Фосфатирани самонарезни винтове за фиксиране на гипсокартонени плоскости към стоманени пр…
Самонарезни винтове NORGIPS 3,5 x 45 мм
Фосфатирани самонарезни винтове за фиксиране на гипсокартонени плоскости към стоманени пр…
Винтове за дърво 3,5 x 25 мм
Фосфатирани винтове за фиксиране на гипсокартонени плоскости към дървена конструкция.
Винтове за дърво 3,5 x 35 мм
Фосфатирани винтове за фиксиране на гипсокартонени плоскости към дървена конструкция.
Cамопробивни винтове NORGIPS 3,5 x 25 мм
Фосфатирани самонарезни самопробивни винтове
Cамопробивни винтове NORGIPS 3,5 x 35 мм
Фосфатирани самонарезни самопробивни винтове
Самонарезни самопробивни винтове „Pchełka” 3,5 x 9,5 мм
Фосфатирани самонарезни самопробивни винтове
Надлъжни конектори NORGIPS
Конектор за профили CD 60
Окачвачи ES 60/75
Еластичен окачвач ES PLUS за фиксиране на профили CD 60.
Окачвачи ES 60/125
Еластичен окачвач ES PLUS за фиксиране на профили CD 60.
Окачвачи ES PLUS 60/60
Еластичен окачвач ES PLUS за фиксиране на профили CD 60.
Окачвачи ES PLUS 60/120
Еластичен окачвач ES PLUS за фиксиране на профили CD 60.
Плоски окачвачи L 180
Плосък окачвач за мансарди за профили CD 60
Плоски окачвачи L 270
Плосък окачвач за мансарди за профили CD 60
Окачвач за мансарди L 350
Окачвач за мансарди за профили CD 60
Монтажни дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм
Дюбели за фиксиране на профили
Самозалепваща лента от фибростъкло 45 мм
Самозалепваща лента за укрепване на фугите на гипсокартонени плоскости
Лента от физелин 50 мм
Лента от физелин за укрепване на фуги от гипсокартонени плоскости
Хартиени ленти 50 мм
Хартиена лента за укрепване на фуги от гипсокартонени плоскости
NORGIPS Final Finish
Готова довършителна шпакловъчна смес за тънкослойна шпакловка гипсокартонени плоскости и …
NORGIPS Extra Finish
Готова довършителна шпакловъчна смес за шпакловка на фугите между гипсокартонени плоскост…
Нива на шпакловка на гипсокартонени плоскости
23.06.2021

Съществуват четири специфични и определени нива на шпакловка на повърхностите от гипсокартонени плоскости Q1, Q2, Q3 и Q4. Подходящото ниво на шпакловка се избира в зависимост от изискванията на инвеститора по отношение на качеството (степента на гл…

още
Как да изолираме сграда, без да променяме фасадата?
23.06.2021

По време на изграждането на таванското помещение трябва да се вземат много решения, които ще по…

още
Добри и надеждни системи за много години
Къща в Марки
Виж
Идеалното таванско помещение е нашата специалност
Къща в Марки
Виж
Красив интериор в спалнята
Хотел Crystal Mountain Wisła
Виж
Добри и надеждни системи за много години
Къща в Марки
Идеалното таванско помещение е нашата специалност
Къща в Марки
Красив интериор в спалнята
Хотел Crystal Mountain Wisła
Изпратете съобщението

Уважаеми госпожи и господа,
сигурността на личните Ви данни е много важен въпрос за нас. Поради това Ви предоставяме информация за личните данни, които обработваме. Administratorem danych osobowych jest Norgips Sp. z o.o. z siedzibą w /02-634/ Warszawie, ul. Рацлавицка 93 Вашите данни ще бъдат обработвани за обслужване на изпратеното запитване.
Повече по въпроса можете да прочетете в нашата Политика за поверителност.

Този сайт е защитен с reCAPTCHA и за него се прилагат Политиката за поверителност и Условията за ползване на Google.

Папка с документи
Папка с документи
close

Папката за документи е мястото, където можете да съхранявате избрани файлове за изтегляне и калкулации за разхода на материали.

Кликнете върху "Към папката" на който и да е документ или калкулация.

Благодарение на папката лесно ще подготвите документацията за Вашата инвестиция, съдържаща:

 • техническа документация на продуктите и решенията
 • калкулацията за разхода на материали
 • обобщен списък на продуктите
 • заглавна карта с параметри на инвестицията
Изтеглете ZIP Изтеглете ZIP
Изтеглете PDF Изтеглете PDF
Изпратете na @ Изпратете na @
 Изчистване на папката
Затвори
нагоре